Waarom fraudebestrijding?

Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. Je mag er op vertrouwen dat wij de schade vergoeden als die gedekt is onder jouw verzekering.

Wij moeten er op kunnen vertrouwen dat je ons altijd juist informeert. Weet je bijvoorbeeld niet goed wat wij met een vraag bedoelen of welke informatie wij van je verwachten?  Neem dan contact op met jouw financieel adviseur. Op deze manier voorkom je misverstanden.

Wat verstaan wij onder fraude?

Als je bij het aanvragen van een verzekering bewust niet alle gevraagde informatie verstrekt of bewust onjuiste informatie verstrekt op vragen die wij aan je stellen, bijvoorbeeld over je schadeverleden of jouw strafrechtelijk verleden spreken we van fraude.

We spreken ook van fraude als je bij het indienen van een schadeclaim bewust onjuiste informatie verstrekt waardoor wij op het verkeerde been worden gezet. Bijvoorbeeld door bewust de schade groter voor te doen dan die in werkelijkheid is of door een bedrag op een factuur te verhogen.

Dit kan er toe leiden dat we onterechte schade-uitkeringen doen en dus te veel uitkeren. Dat is niet alleen nadelig voor ons, maar voor alle verzekerden samen. Fraude zorgt er voor dat de premie (steeds) hoger wordt.

Naast het bewust niet opgeven van informatie bij het aanvragen van een verzekering, terwijl er wel om gevraagd wordt of het wijzigen van een bedrag op een factuur, verstaan wij ook onder fraude:

 • het verdraaien van de feiten en omstandigheden bij het claimen van schade
 • het bewust overdrijven van de schade
 • de schade opzettelijk veroorzaken, maar doen alsof het een ongeluk was
 • de schade, die al vergoed werd, nogmaals claimen
 • het doen alsof er letsel is, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is
 • een afgewezen schadeclaim nog een keer claimen met een ander verhaal

Hoe gaat Maaslloyd om met fraude?

Maaslloyd tolereert geen fraude. Daarom heeft Maaslloyd een actief beleid voor de aanpak van fraude. Elke aanvraag wordt door onze Gevolmachtigde Agent zorgvuldig getoetst om te zien of alle gestelde vragen volledig en naar waarheid werden beantwoord.

Ook na ontvangst van een schadeclaim worden alle documenten goed bekeken voordat een schade-uitkering wordt gedaan. Daarbij kunnen wij gebruik maken van de ervaringen van andere verzekeraars.
Bij een vermoeden van fraude kan Maaslloyd eventueel een onderzoek laten instellen door gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Dit zijn onderzoeksbureaus die over een vergunning beschikken op basis van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).

Wat als we fraude vaststellen?

Als we fraude vaststellen neemt Maaslloyd maatregelen. Wij wegen zorgvuldig af welke maatregel(en) wij nemen. Dat kan bijvoorbeeld het volgende zijn:

 • de aanvraag of schadeclaim wijzen wij af – ook als een deel van de claim wel terecht was
 • de onterechte uitkeringen vorderen wij terug
 • de (onderzoeks)kosten en de onderzoekskosten van de door ons ingeschakelde onderzoeksbureaus verhalen wij op betrokkene
 • de verzekering zeggen wij met onmiddellijke ingang op zonder teruggave van premie
 • alle schadeverzekeringen bij ons zeggen we op, zonder teruggave van premie
 • de aanvraag/schadeclaim en de persoonsgegevens van betrokkene worden door ons opgenomen in ons interne incidentenregister (betrokkene wordt hierover geïnformeerd)
 • de andere verzekeraars worden geïnformeerd door de persoonsgegevens te registreren in het Externe Verwijzingsregister, dat namens de Verzekeraars wordt beheerd door de Stichting CIS (betrokkene wordt hierover geïnformeerd)
 • bij strafbaar handelen doen we aangifte bij de politie

Welke onderzoeken kan Maaslloyd (laten) doen?

Bij een vermoeden van fraude kan Maaslloyd op verschillende wijze onderzoek doen.

 • Maaslloyd kan gebruik maken van diverse informatiebronnen, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Met behulp van de CIS-databank kan Maaslloyd controleren of een claim al eerder bij een andere verzekeraar werd ingediend. Ook kunnen we bij een autoverzekering nagaan of de rijbevoegdheid werd ontnomen.
 • Maaslloyd kan aan derden vragen om de door u verstrekte informatie en documenten te controleren op echtheid en juistheid. Zo kunnen wij een factuur controleren bij de (web)winkel waar het geclaimde artikel werd gekocht of in onderhoud is.
 • Maaslloyd kan ook informatie verzamelen door het (laten) uitvoeren van een verkeersongevallenanalyse na een verkeersongeval met letsel, of door een brandtechnisch specialist na een brandschade. Ook kan Maaslloyd een persoonlijk onderzoek (laten) uitvoeren, waarbij iemand geobserveerd wordt.

Bij het onderzoeken van fraude, het nemen van maatregelen en het verwerken van persoonsgegevens houdt Maaslloyd  zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),  het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI)  en de Gedragscode Persoonlijk onderzoek (GPO). Zie ook ons Privacy statement  

Wilt u fraude melden?

Weet je dat iemand fraude pleegt of heeft gepleegd en wil jij dit melden? Stuur een e-mailbericht aan veiligheidszaken@Maaslloyd.nl. Je mag ook een (anonieme) brief sturen naar team Veiligheidszaken Maaslloyd, ’s Gravenweg 431,  3065 SC Rotterdam.