Maaslloyd, onderdeel van de Halcyon Insurance Group BV, is de enige onder toezicht staande verzekeraar in Nederland die het overnemen van portefeuilles en (delen van) verzekeraars in run-off als één van haar kernactiviteiten heeft. Vandaag de dag behandelt Maaslloyd meer dan twintig (beurs)portefeuilles, waaronder ook portefeuilles van gevolmachtigden en herverzekeraars. Het grootste deel van de portefeuilles van Maaslloyd bestaat vaak uit complexe (inter)nationale zakelijke aansprakelijkheidsschades, waaronder letsel, zoals asbest en bedrijfsongevallen, maar ook product- , milieu-, bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid. Op het gebied van particuliere verzekeringen betreft dat over het algemeen autoschades en ongevallen.

Deze schades zijn altijd complex omdat de gemakkelijk te regelen schades al zijn afgehandeld.

Mede dankzij haar sterke financiële positie heeft Maaslloyd in 2019 toestemming van DNB gekregen om als commerciële verzekeraar te opereren, waarbij zij uitsluitend samenwerkt met gevolmachtigd agenten.

Neem contact op

We komen graag in contact en bespreken graag de mogelijkheden die Maaslloyd u kan bieden. Wanneer u het contactformulier invult, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Maaslloyd is lid van: