Verzekeraar Maaslloyd heeft ervaring met allerlei typen overdrachten en biedt oplossingen op maat voor elke klant. Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende oplossingen voor run-off.

Overdracht entiteit

In geval van een aandelentransactie, waarbij de entiteit in zijn geheel over gaat, komt het vastzittende kapitaal vrij door middel van de verkoopprijs. Het verzekeringsbedrijf kan al in run-off verkeren vóór de transactie, maar het in run-off gaan kan ook onderdeel van de overdracht zijn.

Overdracht portefeuille

Bij overdracht van een portefeuille in run-off valt het deel van het vastzittende kapitaal dat aan de betreffende portefeuille wordt toegerekend vrij omdat die portefeuille overgaat naar Maaslloyd.

Werkwijze bij overdracht

Bij het overdragen van verzekeringsportefeuilles binnen de EU tussen verschillende lidstaten is een Europees paspoort een belangrijke vereiste. Een dergelijke overdracht wordt in principe in elke EU lidstaat erkend zonder extra registraties of procedures en is vrij eenvoudig te realiseren. Het is daarbij in de meeste gevallen niet nodig van elke verzekeringnemer toestemming te krijgen. Het belangrijkste criterium vanuit risicomanagement en toezicht is dat Maaslloyd voldoende kapitaal vrij moet hebben om een bepaalde overdracht te kunnen accepteren. Daarvoor wordt van elke over te dragen portefeuille, na een due diligence, een actuariële analyse gemaakt. Om transities succesvol te realiseren, worden beproefde procedures doorlopen. Onze organisatie heeft de nodige kennis en ervaring opgedaan in de afgelopen tientallen jaren om deze soms lastige trajecten samen met u tot een goed einde te brengen. Belangrijk om op te merken is nog dat de juridische effecten van een portefeuille-overdracht tussen niet-EU jurisdicties kunnen verschillen.

De hiervoor genoemde mogelijkheden brengen juridische en toezichthoudende consequenties en complicaties met zich mee. Wij helpen in deze situaties om de betreffende operatie tot een succes te maken.

Afkoop

Een cedent en een herverzekeraar komen overeen om tegen een vergoeding één of meerdere herverzekeringscontract(en) tussen hen te beëindigen.

Polis terugkoop

Zoals hierboven beschreven bij Afkoop, maar dan tussen een verzekeringnemer en verzekeraar.

Polis uitputting

Als de maximale limiet voor alle schades onder een polis is bereikt. Maaslloyd helpt bij het bepalen van een exit/afkoopstrategie in de onderhandeling met uw tegenpartij met een voor alle partijen bevredigende oplossing als doel.

Afkoopregelingen

Op grond van wetgeving in diverse landen mag een rechter een verzekeraar opleggen dat een bepaald proces wordt gevolgd om alle aanspraken in een specifieke verzekeringsportefeuille te regelen. Dit kan bijvoorbeeld een zogenaamde. Part 7 overdracht in de UK zijn.

Portefeuillebehandeling

Misschien wilt u geen portefeuille overdragen maar de nog resterende activiteiten van een run-off portefeuille uitbesteden. Maaslloyd heeft de kennis en ervaring om dergelijke portefeuilles uit uw naam te beheren en te bedienen, ook wanneer nog niet alle polissen geroyeerd zijn.

Herverzekeren & Regres

Openstaande herverzekeringsbedragen maken vaak een aanzienlijk deel uit van de activa van de portefeuille of een verzekeraar in run-off. Steeds vaker betreft dit herverzekeraars die niet langer in bedrijf zijn of die niet bereid zijn een regeling te treffen met een cedent in run-off. Deze partijen bevinden zich vaak over de gehele wereld.

Ditzelfde geldt voor regres. De schades zijn betaald, maar de regresactie blijkt lastig en blijft uit vanwege bijvoorbeeld onderbezetting of omdat uw proces daar niet op is ingericht. Wij werken op dit gebied samen met specialisten in de hele wereld waardoor wij helpen met verhaal zodat uw vermogen verstevigd wordt.

Neem contact op

We komen graag in contact en bespreken graag de mogelijkheden die Maaslloyd u kan bieden. Wanneer u het contactformulier invult, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Maaslloyd is lid van: