Maaslloyd, onderdeel van de Halcyon Insurance Group BV, is de enige onder toezicht staande verzekeraar in Nederland die het overnemen van portefeuilles en (her)verzekeraars in run-off als businessmodel heeft. De schades die aan deze portefeuilles verbonden zijn, worden door Maaslloyd in lengte van dagen behandeld.

Een eigenaar ((her)verzekeraar of captive) van een verzekeringsportefeuille kan om verschillende redenen stoppen met de commerciële exploitatie van zo’n portefeuille. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat bepaalde typen risico’s van verzekeringspolissen niet meer passen binnen de strategie of dat de afhandeling van schades te veel tijd en/of specifieke kennis vergt. Ook kan het zijn dat een oude portefeuille niet meer in de ICT past, dan wel te duur wordt qua releases of ander onderhoud. Daarnaast kunnen er kapitaalsredenen aanwezig zijn om de solvabiliteit te verbeteren, mede als gevolg van Solvency II. Door alle verzekeringsrisico’s over te nemen, helpt Maaslloyd het kapitaal dat vastzit in schades (vaak 30-40%) vrij te maken, dat vervolgens weer kan worden ingezet voor andere activiteiten.

Het goede nieuws is dus…..

Kortom, Maaslloyd helpt het vastzittend kapitaal in schades vrij te maken door alle verzekeringsrisico’s over te nemen. Door overname wentelt een verzekeraar de financiële gevolgen van risico’s af en verhoogt dit zijn tekencapaciteit voor andere risico’s. Of het geeft de verzekeraar de mogelijkheid om met het vrijgekomen kapitaalbeslag weer nieuwe verzekeringsproducten te ontwikkelen en de hieraan verbonden risico’s te accepteren. Het positieve effect hiervan is dat de kosten van het aantrekken van ander kapitaal w.o. vreemd kapitaal bespaard worden.

Mijlpalen

2002

Hampden neemt Sampo Industrial Insurance N.V. over.

2005

Hampden neemt N.V. Schadeverzekering Maas Lloyd over van ABN AMRO.

2006

Hampden neemt N.V. Algemene Verzekering Maatschappij De Zee over.

2008

Hampden neemt M. van Marle Assuradeuren over.

2010

Hampden verwerft een herverzekeringsportefeuille van Centraal Beheer.

Hampden neemt N.V. Verzekering Maatschappij van 1890 over.

Hampden neemt Phoenix N.V. over.

2012

Hampden verwerft N.V. Rotterdamse Assurantie Kas met een wereldwijde herverzekeringsportefeuille.

Hampden neemt een deel van een herverzekeringsportefeuille met Amerikaanse aansprakelijkheidsrisico’s over van Delta Lloyd.

Hampden verwerft de Nederlandse portefeuille van Malayan Insurance Company Inc. (Hong Kong).

2015

Hampden neemt verreweg het grootste deel over van de beurs-schadeverzekeringsportefeuille van Delta Lloyd van 1975 tot 2006, inclusief de administratie van alle volmachthuizen van Delta Lloyd zoals Schlencker, Schermer, Tulleners van Buren, Moes en Caviet en Fräser.

2017

Hampden neemt het aandeel van R+V Versicherungen AG (Duitsland) in de BVF-pool over.

Hampden wordt de wettelijke vertegenwoordiger in Nederland van de Japanse verzekeringsmaatschappij AIOI Nissay Dowa Insurance Company Ltd. (onderdeel van Nissan) en neemt haar Nederlandse portefeuille over.

 

2018

Van de overgenomen portefeuilles van Delta Lloyd in 2015 behandelt Hampden nu ook de dossiers met asbest-gerelateerde claims van vóór 1975 namens Delta Lloyd indien de oorsprong van de schade gelegen is in de overgenomen portefeuille van 2015.

Daarnaast draagt Hampden zorg voor de herverzekeringsadministratie van deze overgenomen portefeuille van Delta Lloyd ingeval van regres op de gerelateerde herverzekeraars.

2019

Hampden neemt het aandeel van Continentale AG (Duitsland) in de BVF-pool over.

2022

Op 9 december 2022 heeft een groep van investeerders, onder leiding van Capital A, als consortium Hampden Insurance Group B.V. (HIG) van Hampden Holdings Ltd. overgenomen. Onder HIG ressorteert Maaslloyd als verzekeraar. De investeerders hebben zich verenigd in Dutch Insurance Group B.V. en hebben het volledige eigendom van HIG verworven. De naam Hampden Insurance Group zal worden gewijzigd in Halcyon Insurance Group en deze entiteit zal aanblijven als holding waaronder Maaslloyd valt.

Neem contact op

We komen graag in contact en bespreken graag de mogelijkheden die Maaslloyd u kan bieden. Wanneer u het contactformulier invult, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Maaslloyd is lid van: