Met ingang van 1 januari 2021 verleent schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd, onderdeel van de Hampden Insurance Group, een volmacht aan Sibbing.

Sibbing, sinds kort onderdeel van de Ecclesia Group, heeft zich als financieel adviesbureau gespecialiseerd in de praktijkbegeleiding van (para)medische beroepsbeoefenaren. Vooral onder medisch specialisten, huisartsen, tandartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten heeft Sibbing door de jaren heen een uitstekende reputatie opgebouwd. De gekwalificeerde medewerkers beschikken dan ook over adequate branchekennis om de medici te voorzien van het juiste advies.

Maas Lloyd, de Rotterdamse schadeverzekeraar, zal starten met de deelname op de (zakelijke) (para)medische pool. Later zal gekeken worden naar het uitbreiden van deze samenwerking door het aanbieden van capaciteit op nieuwe pools en het ontwikkelen van verzekeringsproducten die zijn toegespitst op de cliënten van Sibbing.

Sibbing heeft, voordat de samenwerking officieel beklonken werd, een uitgebreide medische keuring laten doen op alle medewerkers van Maas Lloyd. Daaruit bleek dat Maas Lloyd topfit is en niks een langdurige samenwerking in de weg staat. Elbert-Jan Offereins, CEO van Maas Lloyd, geeft aan dat hij verheugd is over het geven van een nieuwe volmacht aan Sibbing en kijkt hij uit naar wat de toekomst zal brengen. “Vorig jaar was Sibbing 1 van de eerste gevolmachtigden die met de vers verkregen commerciële vergunning van Maas Lloyd een volmacht probeerde op te starten. Door de krappe tijd is het toen niet gelukt, nu gelukkig wel”.

Volmacht directeur Peter Beekman van Sibbing geeft aan blij te zijn met de samenwerking, omdat Sibbing constant op zoek is naar nieuwe capaciteit en vernieuwende producten die aansluit op de behoefte van hun cliënten. “Met Maas Lloyd voegen wij een jonge, betrouwbare en vernieuwende partij toe aan de partners waarmee wij samenwerken. Het is de wens om samen met Maas Lloyd ons productenpallet ten behoeve van de medische sector verder uit te breiden.”