NVGA juicht verdere interesse verzekeraars voor de volmachtmarkt toe: Maas Lloyd wordt volmacht verstrekkende verzekeraar

Zoals de NVGA in haar Position Paper van 2018 heeft aangegeven ziet zij het als haar taak om binnen- en buitenlandse verzekeraars te interesseren om als volmacht verstrekkende verzekeraar de markt te betreden en deze markttoegang desgewenst te faciliteren. De klant moet voldoende keuzemogelijkheden worden geboden in een markt waar verschraling in het aanbod optreedt. Met een netwerk van gevolmachtigde agenten wordt markttoegang geboden met een gewaarborgde hoogwaardige kwaliteit.

Na Rhion digital, die in april 2019 heeft aangekondigd actief te worden op de Nederlandse volmachtmarkt, zal nu ook de Rotterdamse NV Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd vanaf januari 2020 als risicodrager gaan optreden. Maas Lloyd start in eerste instantie als volgverzekeraar in Nederland maar zal naar verwachting in de loop van 2020 ook als leidende volmachtverzekeraar gaan optreden.

Per half september 2019 is Maas Lloyd’s bestaande vergunning, die zich beperkte tot run-off activiteiten, aangepast en kan zij als risicodrager optreden op het gebied van schadeverzekeringen. Met deze vergunning wil Maas Lloyd haar beschikbare capaciteit alleen inzetten voor het volmachtkanaal voor risico’s binnen de particuliere sector en het midden- en kleinbedrijf.

Maas Lloyd is in 1985 gestopt als commerciële verzekeraar en vanaf dat moment verder gegaan als run-off verzekeraar, die in loop van de jaren diverse portefeuilles in run-off van andere verzekeraars heeft overgenomen en afgewikkeld. In 2005 is Maas Lloyd overgenomen door Hampden Insurance Group B.V, onderdeel van de Hampden Group in Londen. Maas Lloyd is een Nederlandse verzekeraar met een vergunning van DNB en lid van het Verbond van Verzekeraars.

De NVGA juicht de keuze voor het volmachtkanaal van Maas Lloyd van harte toe. Voorzitter Gardenier: “De verzekeraar heeft in de afgelopen jaren haar vertrouwen in de volmachtmarkt duidelijk laten blijken en heeft de nodige inspanningen geleverd om een aanpassing van de vergunning te verkrijgen.” Het betreden van de volmachtmarkt is in nauw overleg met het NVGA-bestuur tot stand gekomen, waarbij de rol van de NVGA ook hier alleen stimulerend en faciliterend is geweest.

“Het bedrijfsmodel van de Gevolmachtigd Agent (GA) in Nederland en de wijze waarop dit is georganiseerd heeft ons er altijd van overtuigd dat je als verzekeraar de krachten met de GA moet bundelen om de aanwezige professionaliteit en capaciteit samen te brengen en te optimaliseren, zodat de kosten van de distributie in de hand worden gehouden in samenhang met een verantwoord rendement, voor beide partijen. Dat laatste is van groot belang voor de klant op lange termijn”, meent Elbert-jan Offereins (CEO Hampden Insurance Group B.V.).